Geen 2de R17!

Graag stellen wij ons voor. Geen 2de R17 is een niet-politiek gebonden bewonersgroep die ontstaan is uit de ongerustheid om onze gemeenten leefbaar te houden.

Naar aanleiding van enkele mediaberichten over het viaduct van Gentbrugge, merken we op dat we zwaar getroffen zouden worden door de plannen van anderen.

Vijf Vlaamse parlementsleden hebben reeds een partijoverschrijdende resolutie goedgekeurd om de hinder van het E17-viaduct in Gentbrugge aan te pakken.

(LINK) Vlaams Parlement: Voorstel van resolutie betreffende een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gent (Gentbrugge-Ledeberg)

Daarin wordt een hoogtechnologische renovatie gevraagd, en een studie naar mogelijke alternatieven voor het viaduct.

Verschillende ballonnen werden reeds opgelaten… maar eentje keert steeds terug en maakt ons ongerust…

Het verkeer omleiden via de R4 (Destelbergen – Heusden – Melle – Merelbeke).

ONS DOEL:

  • Tegen verplaatsing viaduct naar R4
  • Tegen files van (vracht-)auto’s
  • Tegen sluipverkeer
  • Tegen meer fijn stof
  • Tegen geluidshinder

Verder willen wij als bewoners nauw bij het dossier betrokken worden. Het College van Burgemeester en Schepenen en het voltallige gemeentebestuur delen deze bezorgdheid.

Wil jij ons graag steunen in dit project? Of wil je graag per nieuwsbrief op de hoogte blijven? Vul dan jouw gegevens in via onze contactpagina.