Nieuwsbrief 1

Driemaandelijks houden we jullie graag op de hoogte met alle informatie die we ontvangen hebben en de ondernomen acties.

 unnamedUiteenzetting Joris Vandenbroucke op uitnodiging van gemeenteraadslid Marieke Kindt
4 september 2018

Op dinsdag 4 september namen we deel aan de uiteenzetting van Joris Vandenbroucke in de Kollebloem betreft de visie/toekomst van het viaduct E17-Gentbrugge.
Joris gaf een korte schets over het ontstaan, evolutie en de resolutie getekend door alle partijen (uitgezonderd Vlaams Belang).

We weten allemaal dat een grondige aanpak/renovatie nodig is van het viaduct (voorzien 2020), dit voor het welzijn van de bewoners.
Toch blijft de ongerustheid bij de bewoners van de randgemeenten betreft één van de alternatieven, zoals het verkeer doorstuwen naar de R4.
Hierbij werd er wel op gedrukt dat het niet de bedoeling is om de omliggende randgemeenten te belasten met het probleem vermits deze reeds kampen met dezelfde problematiek.

De toekomstperspectieven duiden op een kwalitatieve oplossing met oog op het welzijn van de bewoners overal, en niet opteren voor de goedkoopste oplossing die enkel lokaal het probleem oplost.

Hierbij werd vanuit onze bewonersgroep voorgesteld om de snelheid te beperken tot 90km/u voor het traject R4 van Gent-Zeehaven/Melle (beide richtingen). Het enige deel van de R4 waar nog een snelheid wordt toegelaten van 120km/u. Dit om een mindering te krijgen van fijn stof.

Toch stellen we ons de bedenking bij de objectiviteit naar het zoeken van oplossingen waarbij de randgemeenten niet getroffen worden, daar het merendeel van de ondertekenaars van de resolutie woonachtig zijn te Gentbrugge.

unnamed (1)Overleg door schepen Carolien Ongenae met overlegplatform Zwijnaarde/Viadukaduk

 

 • Voorstander ondertunneling (visie Dirk Coopman) E17 tussen de natuurgebieden Damvallei-Gentbrugse Meersen en Scheldevallei Merelbeke-Zwijnaarde.
 • Dit is ook een mogelijk alternatief mits er ook zwaar vrachtverkeer door mag en niet wordt omgeleid naar de R4 en mits er ook geen tolheffing is wat het probleem terug naar de R4 brengt.

unnamed (1)Overleg door schepen Elsie Sierens/Rose Leirens met
minister Ben Weyts mobiliteit
12 september 2018

 

 • Aanvraag verlaging snelheid R4 van 120km/u naar 90km/u = vermindering uitstoot fijn stof.
 • Eisen betrokken te worden bij de aanpak en timing van de herstellingswerken aan het viaduct.
 • Toekomst viaduct = eerst grondige studie (duur 5 jaar) van de alternatieven waarbij de omliggende gemeenten betrokken moeten worden.
 • Toekomst moet een oplossing zijn waar iedereen beter van wordt.

 

unnamedKopstukkendebat toekomst E17, georganiseerd door ViaduKaduk
17 september 2018

 

 • Zie link op onze website naar artikel Het Laatste Nieuws 17 september 2018
 • Alle partijen scharen zich achter het ontwerp van de tunnel, ook wij, mits ook zwaar vrachtverkeer wordt toegelaten (geen omleiding via R4), geen tolheffing (anders moet er ook heffing komen op de R4) en een gebalanceerde invulling van het vrijgekomen domein.
 • Wij zijn absoluut tegen de suggestie om het vrachtverkeer (25 000 stuks) om te leiden naar de R4, en dit ook als tijdelijke oplossing om het viaduct te ontlasten.

 

unnamed (2)Correspondentie

 

 

 • Brief naar kopstukken goedkeuring resolutie van bovenvermelde problematiek.
 • Publicaties in Wegwijs, met dank aan Dhr.De Bruyne Manu.
 • Resultaten onderzoek luchtkwaliteit Curieuze Neuzen op onze website van zodra kenbaar.
 • Verschillende artikels op de website.
 • Nieuwsbrief om de 3 maanden.